Onsdag den 12. september deltog miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) og folketingsmedlem Mette Abildgaard (K) i en fejring af Naturstyrelsens udlæg af 13.800 hektar biodiversitetsskov – hovedsagelig ’urørt skov’.

Arrangementet foregik i Gribskov, hvor ministeren på symbolsk vis deltog i ringningen af et par 130 år gamle bøgetræer. Formålet er at skabe bedre vilkår for biodiversiteten, især svampe og insekter.

– Når skovdriften i de udpegede skove ophører, vil døde og døende træer blive liggende til gavn for en lang række dyr og planter, udtalte miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i forbindelse med arrangementet.

Gribskov er en af Danmarks største skove. Her udlægges halvdelen til biodiversitetsformål, cirka 3.000 hektar. I hele landet udlægger staten i alt 13.800 hektar. Sammen med Natura 2000-udpegningerne vil i alt 22.300 hektar af statens knap 110.000 hektar skov herefter være udlagt til biodiversitetsformål.

Grøfter stoppes til

På arealerne stoppes alle grøfter til. De fleste ikke-hjemmehørende arter fjernes – især de nordamerikanske som sitka. I løbet af en årrække udtages det meste træ med værdi fra de udpegede arealer. Der efterlades kun de ringeste træer som eksempelvis skæve og tvegede træer. Ved skovningerne søges endog en del af disse træer skadet for at give bedre adgang for svampe og insekter.

Læs mere på naturstyrelsens hjemmeside Åbner eksternt link i et nyt vindueher

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne