Blækket var knap nok tørt, da miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann Jensen tidligere i dag præsenterede Danmarks nye skovprogram.

– Det er lige kommet ud af trykken – og jeg er meget glad for at præsentere det helt nye nationale skovprogram. Vores vision er blandt andet, at vi får et skovareal i vækst med sunde og robuste skove. Der skal være plads til forskellighed og mulighed for at producere bæredygtigt træ og skabe arbejdspladser, lød det fra ministeren, da han præsenterede programmet ved skovkonferencen på Christiansborg.

Programmet indeholder to langsigtede mål.

Som det første skal skovlandskaber dække 20-25 procent af Danmarks areal inden udgangen af det 21. århundrede. Derudover er det et mål, at frem imod 2040 skal mindst 10 procent af Danmarks samlede skovareal have natur og biologisk mangfoldighed som det primære driftsformål, fremgår det af det nye program.

Ministeren gjorde det samtidig klart, at han ønsker balance imellem interesserne i skoven.

– Det er vigtigt med biodiversitet i skovene, men det er også vigtigt, at vi holder en fornuftig balance imellem benyttelse og beskyttelse, sagde Jakob Ellemann Jensen.

Reduktion af CO2

Ved skovkonferencen var der oplæg fra en række interesseorganisationer og forskere, som hver gav deres bidrag til debatten om skov, skovbrug og fremtidens klimaudfordringer.

Eksempelvis bidrog seniorforsker Jesper Ahrenfeldt fra DTU med sin viden om forgasning og produktion af flydende grønne biobrændstoffer. Det er en teknologi, han ser stort potentiale i.

– Gassen fra forgasning af træflis kan blandt andet videreforarbejdes til metanol, som er et glimrende grønt brændstof. Potentialet i produktion af grønne biobrændstoffer er stort, og det er en oplagt vej at gå i den grønne omstilling, sagde forskeren.

Skoven skal dyrkes aktivt

Professor Palle Madsen fra Skovskolen slog fast, at aktiv skovdyrkning er et af de stærkeste kort imod klimaforandringer.

– Det er skovenes tilvækst, som er motoren for skovens klimaeffekt. Det er ikke lageret derude i skovene, sagde han.

Han gjorde det også klart, at skovrejsning er et meget stærkt middel imod klimaforandringer. Der er et stort potentiale.

– Vurderingen er, at der er mulighed for 50-100 procents øget tilvækst på bestandsniveau indenfor 50 til 100 år, sagde Palle Madsen.

Over middag var der blandt andet indlæg af energi- forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og debat med en række politiske ordførere.

Skovkonferencen er arrangeret af Dansk Skovforening og venstrepolitiker og tidligere minister Hans Chr. Schmidt.

Skovdyrkerne.dk bringer mere om skovbrug og klima i den kommende uge.

jma@remove-this.skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne