Der er for mange misforståelser om brugen af energitræ i Danmark.

Misforståelserne er en kæp i hjulet på Danmarks grønne omstilling. De skaber usikkerhed og svækker varmeværkernes lyst til at omstille produktionen fra fossilbaserede kilder, påpeger skovbrugets brancheorganisation Dansk Skovforening.

Flisproduktion ødelægger ikke skovdriften

Den første grundlæggende misforståelse er, at stor efterspørgsel efter energitræ påvirker skovdriften, så skove omdannes til plantager, der alene producerer flis.

Det er ikke korrekt.

Skoven producerer mange former for træprodukter på samme areal. Bevoksninger er typisk ikke kun målrettet produktion af ét enkelt produkt.

Skovstatistikken fra Københavns Universitet viser, at det har været muligt at øge hugsten af træ til energiformål, uden at det har påvirket hugsten af træ til eksempelvis byggeri og møbler negativt. Den udvikling er sket, uden at skovens naturindhold er faldet.

Biomasse er klimavenlig

Den anden grundlæggende misforståelse er, at det er problematisk at omstille decentrale værker til biomasse, da det ikke er sikkert at biomassen er klimavenlig og bæredygtig.

Det er ikke korrekt.

Danskproduceret flis dækker nemlig 90 procent af forbruget på de decentrale varmeværker. En yderligere omstilling af decentrale værker vil ikke øge importen af ’problematisk’ biomasse, som ellers er en bekymring hos medlemmer i Klimarådet, oplyser brancheforeningen.

En af årsagerne er, at decentrale værker ofte har en placering, hvor lokal forsyning er den mest realistiske mulighed.

Derudover kan dansk skovbrug øge flisproduktionen via investeringer i kulturanlæg. Det er derved muligt at høste endnu mere biomasse i de danske skove. Produktionen kan øges yderligere ved at rejse ny skov.

En ny analyse fra Københavns Universitet viser, at anvendelse af ammetræer i nye kulturer kan øge produktionen af træ til energi med imellem 1,4 og 3,3 millioner kubikmeter årligt ved udgangen af dette århundrede. Med yderligere skovdyrkningstiltag kan det tal komme helt op på 10 millioner kubikmeter årligt.

Skab gode vilkår

Foreningen opfordrer til, at misforståelserne bliver stoppet en gang for alle. Der er hårdt brug for, at politiske beslutninger bliver truffet på et fagligt korrekt grundlag.

Politikerne bør skabe gode vilkår for at drive skovbrug og udarbejde en plan for øget anvendelse af verdens mest miljøvenlige råstof, lyder branchens opfordring.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne