Moderne Dyrkningsplanlægningsværktøj - MarkOnline

Hvor stor grad af planlægning har man behov for, og i hvilket omfang kan man klare dyrkningen på rutinen. Vores erfaring er, at nøje planlægning er grundstenen i enhver professionel dyrkning. 

Planlægningsværktøjet MarkOnline er over en årrække blevet forfinet, i dag er den også tilpasset til den moderne juletræsproducents behov. Værktøjet er skovdyrkernes foretrukne værktøj, når det kommer til dyrkningsplanlægning. Det er et simpelt og let værktøj, som fungerer godt mellem producent og rådgiver.

MarkOnlines opbygning

Foruden årets planer gemmes data fra de tidligere år. Såfremt at aktiviteterne udføres i henhold til planen, er denne også et godt værktøj til at evaluere de forskellige indgrebs effekter. Det kan gælde for især sprøjtebehandlinger vedrørende sprøjtetidspunkt og lignende.

Dyrkningsplan på markniveau

Sprøjte- og gødningsindberetning:

Producenterne bliver fortsat stillet over for større krav til registrering af forbrug. Det seneste nye er, at man pr. 1. august 2018 skal indberette sprøjtejournal uanset arealstørrelse. MarkOnline hjælper dig med at registrere dit forbrug, men kan også anvendes til at indberette.

MarkOnline fås i flere forskellige udgaver – herunder udgaver der tilbyder produktet FarmTracking.

MarkOnline fås i flere forskellige udgaver – herunder udgaver der tilbyder produktet FarmTracking. Dette er en app, der kan anvendes i felten, og som kan registrere skadedyr, dræn, ukrudt, sygdomme, brønde og lignende. FarmTracking gør det let for konsulenten at videreformidle eventuelle skadevolder, konstateret i markerne, til producenten eller en entreprenør der skal forestå en eventuelt behandling.

MarkOnline og cetificering:

På certificerede ejendomme er MarkOnline et værktøj der understøtter den nødvendige registrering for at overholde certificeringens krav. Planlægning og journalføring for sprøjtning og gødning er optimal i MarkOnline, med notesfelt ved hver mark i Markplanen. Notesfeltet kan anvendes til at skabe overblik over jordbundsanalyser, nåleprøver og risikovurderinger for de enkelte marker.

Med venlig hilsen

VC JUL