EU’s nye Tømmerforordning er emnet for en række regionale møder, arrangeret af Dansk Skovforening.

Forordningen stiller ikke krav til selve skovdriften, men ‘kun’ til procedurer og dokumentation ved salg af træ.

Efter at forordningen nu er vedtaget i EU skal de nationale myndigheder tolke denne og gennemføre en national følgelovgivning. Det er endnu ikke sket i Danmark, men på møderne kan man få en første orientering om de mulige praktiske konsekvenser.

Godt eller skidt?

Det er endnu uklart, om tømmerforordningen vil give en god og fornuftig beskyttelse af verdens skove imod ulovlig hugst. Eller om reglerne vil medføre et bureaukrati ude af proportioner – uden effekt på de virkelige problemer i verdens skove. Man kan være bekymret!

Uanset hvilke konsekvenser man tror tømmerforordningen vil få, er den nu en realitet. Vi håber meget, at Naturstyrelsen finder en praktisk og pragmatisk løsning.

De oplagte og ubesvarede spørgsmål

Vi ved ikke endnu, hvad resultatet bliver. Dansk Skovforening rejser på vegne af hele skovbruget blandt andet følgende spørgsmål:

Regionale møder

Der afholdes 5 regionale møder, hvor alle spørgsmål vedrørende de nye regler bliver diskuteret. Alle interesserede er velkomne til møderne. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding.

På møderne vil Niels Bølling fra Naturstyrelsen fortælle om tømmerforordningens konsekvenser for danske skovejere, og hvordan kontrollen forventes at komme til at foregå.

Der vil også være andre emner på mødet, blandt andet information om træmarkedet og aktuelle politiske sager. Alle møderne holdes i tidsrummet 13-16.

Møderne afvikles således:

Tilmelding

Tilmelding til møderne er nødvendig og sker ved at maile til Ingelise Andersen på ia@remove-this.skovforeningen.dk.

Per Hilbert
Seniorkonsulent
By: Per Hilbert