I parken findes 2 lindealléer, som ikke har været stynet i mere end 20 år og disse ønskede museet at få beskåret. For at håndtere de store toppe var der behov for at anvende en stor lift på 18 meter.

Da både lift, grave- og udkørselsmaskiner krævede at der blev udlagt kørevej med jernplader, blev begge projekter gennemført sideløbende i februar og marts måned. Der blev anvendt 350 jernplader til kørevejene. Alle grene blev kørt ud med almindelig skov-udkørselsmaskine og lagt ved bilfastvej, hvor det blev hugget til flis og kørt på varmeværk. Al dynd og sediment blev kørt ud med traktor og vogn, til en nærliggende mark. Projektet blev ramt af meget nedbør, men til trods for den omfattende og meget tunge trafik i parken var der kun begrænsede skader på plænerne i parken.


Udkørselsmaskine med toppe fra lindetræerne. Den oprensede sø i forgrunden.
Udkørselsmaskine med toppe fra lindetræerne. Den oprensede sø i forgrunden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne