Galmiderne

Galmidernes aktivitet begynder normalt i midten af maj, hvor æggene klækkes. Det voksne individs levetid er kort, men afhængigt af klimaforhold – miderne begunstiges af varmt og tørt vejr – kan der formentlig være 5-8 generationer om året, med aktivitet helt frem til oktober.

Galmideangreb - Det kræver en kraftig lup (10-20 x forstørrelse) at se galmiderne. De er 0,1-0,2 mm lange, svagt gennemsigtige, hvide, gullige eller rødlige og tenformede. Der er tale om flere arter. Følgerne af angreb sidste år konstateres på de æ
Galmideangreb – Det kræver en kraftig lup


I løbet af sommeren og det tidlige efterår får træets ældre nåleårgange først et meget mørkegrønt, dernæst et rustent, bronzefarvet skær – i skarp kontrast til det sunde, friske årsskud. Misfarvningen består af et utal af små nekroser, som skyldes midernes sugning af de enkelte planteceller. Senere på efteråret falder nålene af og efterlader et nøgent, usælgeligt træ.

Galmiden er fotograferet af Hans Peter Ravn, Skov & Landskab
Galmiden

Skadestærsklen

Skadestærsklen for bekæmpelse er ca. 10-15 mider pr. nål. Kemisk bekæmpelse udføres som regel med svovl (Kumulus), udbragt med tågesprøjte. Svovlet blokerer midernes iltoptagelse. På grund af faren for svidning skal der samtidig advares imod udbringning af svovl på nordmannsgraner fra træernes udspring og indtil starten af august – særligt i solskin og ved temperaturer over 20 grader Celsius! Bekæmpelse med svovl bør heller ikke finde sted i de sidste måneder op til høst, da det kan give lugtgener, når træerne kommer indendørs.

Der er foretaget forsøg med bekæmpelse af galmider ved hjælp af forskellige rovmider fra gartnerierhvervet – dog uden nogen klart påviselig effekt. Biologisk bekæmpelse forudsætter, at man afholder sig fra kemisk bekæmpelse! Forskningscentret har observeret, at galmider vinder frem bl.a. i kølvandet på sprøjtning mod lus, hvilket antages at hænge sammen med at rovmiderne forsvinder ved brug af pyrethroider.

Misfarvningen kan skyldes galmider
Misfarvningen kan skyldes galmider