I nogle træer tager topskuddets vækst pludselig til og forvandler et ellers tæt og rimeligt træ til et kosteskaft. Det kan skyldes følgerne af frostskader opstået under sen forårsnattefrost, virkelig gode vækstforhold med masser af varme og vand på de helt rigtige tidspunkter eller… Uanset årsag, så kan ’kosteskaftet’ ofte rettes til ved klipning. Billederne herunder illustrerer dette.

Topskud reparationsklip
Topskud reparationsklip

Nedenfor:Nordmannsgran hvor topskuddet er gået amok. To års voldsom vækst i topskuddet og en grenkrans, hvor alle knopperne vokser, som var de selvendestillede topknopper.
Ovenfor: Træet efter tilklipning. Løsningen er en kraftig klipning af træet, hvor topskuddet sættes to år tilbage. Derefter afpudses grenkransene så træet bliver slankt. Topskudsreduktion betinger almindeligvis tilklipning af sidegrene for, at træet holder en slank facon. Bredderegulering er ikke mindst nødvendig, nårtræets væksti de følgende år medregnes.

Den bedste 'klippe løsning' af nordmannsgranen drøftes.
Den bedste ‘klippe løsning’ af nordmannsgranen drøftes.

Når der er et langt topskud og risiko for flere

De to følgende fotos viser et eksempel, hvor topskuddet er for langt, og hvor andre skud nærmest er i konkurrence med topskuddet.

Løsningen er nedklipning af topskuddet til ‘et lille stykke’ over en egnet knop, der kan overtage den fremtidige rolle som topskud. De to andre skud fjernes helt og øvrige knopper i den øverste grenkrans trimmeslet. Derefter rettestræets bredde ind ved tilklipning af de nedre grenkranse.

Det samme træ efter klipning. Der er ca. 2-3 cm fra det øverste klip i træets top til den næste knop - der er udvalgt som træets nye top
Det samme træ efter klipning. Der er ca. 2-3 cm fra det øverste klip i træets top til den næste knop – der er udvalgt som træets nye top

To træer med samme skæbne

Fotoet herunder viser to træer hvor det ene (til venstre) stadig står med kraftigt topskud, og detandet (til højre) netop har fået bortklippet topskuddet.


Træet til højre har efter bortklipning af topskuddet mulighed for at udvikle sig til et fornuftigt træ.
Træet til højre har efter bortklipning af topskuddet mulighed for at udvikle sig til et fornuftigt træ, når et nyt skud tager teten som træets topskud.

Svanehals er lig med’nul salg’

Ser du træer med svanehals i din kultur – så regn ikke med at de kan sælges. Her er det nødvendigt enten at klippe svanehalsen væk eller at rette toppen til med bambuspind eller spiral. Træer med stor grenkransafstand er rent faktisk lettere at afsætte end træer med krumt topskud (svanehals).

Svanehals fjernes. Træer med Svanehals er som udgangspunkt usælgelige
Svanehals fjernes. Træer med Svanehals er som udgangspunkt usælgelige

Før der klippes

Inden duinvesterer din tid i at klippe, er det nødvendigt at vurdere om reparationennu også bringer træet tilbage til et salgbart niveau.

Er antallet af skader og asymmetri i træet samlet set for meget, står træet måske ikke til at redde. Konsultér din lokale skovfoged for mereviden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne