Når solen forsvinder, og mørket ta’r over, er naturen og ikke mindst den mørke skov noget helt andet end om dagen. For nogen gi’r det anledning til et større eller mindre gys, men alle kan opleve helt andre lyde, når nattens dyr viser sig. Måske kan man være heldig at opleve en ræv, en grævling eller en ugle på jagt.

Med denne lyrik introducerer Skov- og Naturstyrelsen et nyt koncept – ‘naturnatten’ – hvor man forsøger gennem en række arrangementer at lokke folk ud i skoven om natten. Inspireret af storbyernes ‘kulturnat’. Arrangementerne finder sted natten mellem lørdag den 31. maj og søndag den 1. juni på 31 forskellige steder i landets statsskove. Man læser videre:

Hvert arrangement har sine egne tilbud i løbet af aftenen og natten. Nogen steder kan du komme med på guidet insektjagt, andre steder høre natravnen synge eller lave din egen fiskestang og fange en aborre i nattemørket, komme med på jagt efter flagermus med detektorer og sove under åben himmel på primitive lejrpladser, i bivuak eller i telt, efter at du har spist dig mæt i mad tilberedt over et fælles bål – ja, i Rude Skov i Nordsjælland kan du sågar også sove oppe i selve trækronerne.

Skov- og Naturstyrelsens naturvejledere, skovfogeder, skovløbere og skovarbejdere står for alt det praktiske. Det er dem, der guider dig gennem natten og bl.a. viser dig, hvor dyrene gemmer sig i nattens mulm og mørke.

Alle er meget velkomne – uanset om du kommer som enkeltperson eller som en del af en gruppe. Samtlige aktiviteter er gratis at deltage i. Du/I skal dog selv medbringe egen mad, toiletsager, telte, underlag, myggebalsam og andre fornødenheder til overnatning i det fri.

‘Naturnatten er et tilbud til alle danskere om en helt særlig naturoplevelse. Om natten får naturen jo et helt nyt liv. Ræve og grævlinge kommer frem for at jage bytte, natravnen tuder osv. Samtidig er man jo tvunget til at bruge sin lugte- og høresans på en helt anden måde, da der jo ikke er noget lys. Der er noget helt specielt ved at falde i søvn til nattergalens sang, uglernes tuden eller vindens tag i træernes blade’, fortæller Skov- og Naturstyrelsens direktør, Hans Henrik Christensen.

‘Danskerne skal have mulighed for så mange naturoplevelser som muligt. Og de skal have den fornødne information om de eksisterende muligheder – f.eks. er der mange, der endnu ikke ved, at vores naturområder er åbne for befolkningen døgnet rundt på alle årets dage Vi ved, at danskerne i stigende grad interesserer sig for naturen, og dem vil vi gerne give en særlig oplevelse. Og der har vi lagt vægt på, at det skal foregå i alle landsdele, og ikke kun i hovedstaden. Hele befolkningen skal jo have muligheden’, fortæller Hans Henrik Christensen.

Arrangementet ligger i god forlængelse af Skov- og Natur-styrelsens stærke fokusering på publikum i skovene i de senere år. Mere om ‘naturnatten’ kan ses på Styrelsens hjemmeside.

Hvad med de private skove?

Af hensyn til klarheden i forhold til befolkningen er det beklageligt, at der intetsteds i introduktionen gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at færdes i de private skove om natten. For når det nævnes, at ‘vores naturområder er åbne for befolkningen hele døgnet’, så gælder det Styrelsens naturområder, og ikke naturen som sådan.

Men arrangementet spiller meget godt op til Friluftsrådets kampagne for at få åbnet alle skove for færdsel om natten.

Friluftsrådet satte netop på sin generalforsamling i slutningen af april igen fokus på adgangsforholdene til de private skove, som man finder for restriktive.

Ud over at kræve en generel ret til færdsel langs ledelinier i det åbne land (langs læhegn, åer, søbredder m.v.), så krævede man for de private skove

Det var dog bemærkelsesværdigt, at mens bl.a. Dansk Vandrerlaug og Dansk Islandshesteforening støttede op om Friluftsrådets forslag, så udtrykte Verdensnaturfonden (WWF) skepsis – af hensyn til de store rovfugle. Naturfredningsforeningen bør indtage samme standpunkt (hvis den skal leve op til sit navn!).

Men debatten vil fortsætte i det kommende år. På vegne af de private skovejere taler Dansk Skovforening – sammen med bl.a. Landboforeningerne – imod behovet for en udvidelse af færdselsretten. Man mener ganske simpelt ikke, at der er et reelt behov for en sådan udvidelse.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus