Aftenens program tog udgangspunkt i natur og vildtplejen i Gl. Råsted plantage ved Råsted. Vildtplejen er heret helt afgørende formål med skoven.

Guidet af skovfoged Jan F. Madsen kunne deltagerne se konkrete tiltag i skoven og debattere vildtpleje i skoven og generelt.Idet følgende er udvalgt og beskrevet enkelte af emnerne fra aftenen.

Mange var mødt op til eninspirende aften i skoven!

Vildtbid og skovrejsning

Flere af de ældre bevoksninger i skoven er afdrevet i de senere år. Nedenstående foto viser et areal med nylig afdrift af gammel sitkagran. Som erstatning ønskes et nyt og mere vildtvenligt bryn med en større andel af løv og buske. Områdets tætte vildtbestand gør det dog svært, at etablere løvtræskulturer.Hegning kan derfor næsten ses som en nødvendighed.

Skovens gamle bryn af sitkagran er afdrevet (t.v.)
og
et nyt vildtvenligt bryn skal etableres.

På et aflangt areal som dette, er hegning dog relativt dyrt. Et væsentlig billigere – men effektivt alternativ – er atanvende vækstrør til de træer, der er mest udsatte for vildtbid. Iområder med en bestand af kronvildt, er det vigtigt at vælge de høje vækstrør. Husk også at fjerne vækstrørene, så snart træerne ’kommer ovenud’. Anvendelse af heistere (store planter)er også en mulighed.

Hvilken vildtager

Etablering af vildtagre er et af de mest effektive tiltag, når fødeudbudet til vidltet skal øges. Skovdyrkernes forrygende vildtblandinger er en mulighed ogder findeset bredt sortiment af frøblandinger.

Forrygende frøblandinger til enhver vildtager

… Men der er også mange andre afgrødemuligheder ogjordskokker er et af dem. Jordskokker er en fremragende vildtafgrøde.De er yndet af hjortevildt, lette at opformere med fræsning og så kan de harves op, når vildtet skal have glæde af dem – husk blot at gøre det inden frosten går i jorden.

Eneste ulempe ved jordskokkerne er, at de er meget svære at udrydde fra et givent areal når først de er etableret.

Jordskokker i vildtageren

Tsuga – fremragende til underplantning

Vildtværdien af gamle tætte bevoksninger med et lille lysindfald og ringe undervækst er begrænset. Indplantning af skarntydegran kan være med til at øge sådanne bevoksningers værdi.

Skarntydegran også kaldet tsuga kan plantes under gamle overstandere.Tsuga er meget skyggetålende ogsætter samtidig kraftige sidegrene deryder god dækning.Arten er meget ‘blød’ i modsætning til eksempelvis sitkagran, hvilket gør den behagelig at færdes i.

Skarntydegran (tsuga)under
gamle overstandere giver god og
behagelig dækning

RFN | Redaktøren

01.07.2010

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne