Den danske afdeling af foreningen ProSilva Åbner eksternt link i et nyt vindue(www.prosilva.dk) – som er den europæiske forening for naturnært skovbrug – var for nylig i Berlin-området i Tyskland for at se på skovdyrkning.

Begrebet ’Naturnært skovbrug’ er blevet en betegnelse for et skovbrug, hvor man søger at undgå renafdrifter, men satser på naturlig foryngelse, hvor det er muligt.

Besøget i Tyskland gav blandt andet to interessante erfaringer.

Vildtbestanden skudt ned

For det første, at en meget lille vildtbestand er en forudsætning for at få den naturlige foryngelse og nye underplantninger igennem uden hegning.

Den ene af de to skove, vi besøgte, var på 6.500 ha – en overvejende skovfyrreplantage, som tidligere havde været ejet af Stasi. Her havde de 6 skovfogeder jagten som deres væsentligste opgave.

Til deres hjælp havde de 15 eksterne jægere, som hver frit havde fået tildelt et revir på 200-700 ha skov. De blev opmuntret, efteruddannet, trænet på skydebane m.v. Al jagt skete af hensyn til skoven – der foregik ingen trofæjagt.

Den lille vildtbestand betød minimalt med bid og fejninger, og desuden en stor økonomisk besparelse til hegning. Desuden fik birken en mulighed for at komme med op sammen med den ønskede selvforyngelse. Det gav en beskyttelse mod frost og det gav en bortskygning/udkonkurrering af bjergrørhvene og ørnebregner, som ellers kunne være et problem efter en lysningshugst.

Kapitalhævning

En anden interessant iagttagelse var, at indførelsen af naturnær skovdriftbetød en kapitalhævning. Det vil sige en nedsættelse af værdien af den stående vedmasse i skoven.

De ovennævnte 6.500 ha skov var købt af en skovejer, som i forvejen ejede ca. 8.500 ha skov nær Köln. Købet var finansieret ved at omlægge driften af den gamle skov ved Köln til naturnær skovdrift.

Årsagen til, at en omlægning af driften frigør penge, er, at der hugges hårdt i de ældre bevoksninger for at fremme selvforyngelsen. Det er samme erfaring, Naturstyrelsen har gjort herhjemme.

Den nyindkøbte skov ved Berlin havde også haft en rigtig god økonomi indtil videre, idet man også her hugstmæssigt var gået hårdt til de gamle og mellemaldrende bevoksninger..

Der kommer et detaljeret referat af besøget i det næste nummer af tidsskriftet SKOVEN.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne