Som følge af EU’s medfinansiering af skovrejsningstilskuddet er Naturstyrelsen nu tvunget til at besigtige alle skovrejsningsprojekter hvortil der er udbetalt 2. rate. Hvis forholdene ikke umiddelbart er, som de skal være,udføres en egentlig kontrolmed følgende sanktioner.Styrelsen har allerede besigtiget alle sager der har fået 2. rate udbetalt i 2010 og 2011. Nu går man i gang med 2012.

Man skal især væreopmærksom på ugelmæssigheder på arealstørrelse (især hvis man ligger tæt på grænsen med de 5 ha)og på hegnslængder, hvor styrelsen har fundet mange fejl. Endelig skal man være opmærksom på at skovrejsningen opfylder kravene til plantehøjde ogplantetal.

Er der plantet ask i din skovrejsning?

Har du ask med asketoptørre i din skovrejsning skal du være opmærksom på om kravet til plantetal er opfyldt inden indberetning af 2. rate. Hvis du allerede har indberettet en sund kultur og fået 2. rate udbetalt – og der sidenhen er opstået problemmer med asken, skal du være særligt opmærksom.

Naturstyrelsen sidestiller mangler som følge af asketoptørre med andre mangler i plantetal. Det er især vigtigt ved skovrejsningprojekter der har et areal på omkring 5 ha – hvor hele tilskudsbeløbet evt. kan kræves tilbagebetalt.

Naturstyrelsen opfordrer til, at man henvender sig og tager en dialog om mulighederne for det konkrete projekt, inden der kommer kontrol.Eventuelt kan arealer med aksetoptørre tagesud af projektet.

Henvend dig til din lokale skovfoged, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din skovrejsning lever op til kravene, eller du vil have hjælp til at kontakte Naturstyrelsen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne