Med en ny regering og et skift på direktørposten i Naturstyrelsen er der nu udsigt til en ændring af den hidtidige strategi – en strategi, som har givet anledning til megen kritik, især fra skovfolk i andre dele af skovbruget.

Kritikken har gået dels på Styrelsens pasning af egne skove, hvor hensynet til den traditionelle produktion har været nedprioriteret i forhold til publikumshensyn. Hvilket blandt andet førte til, at investeringerne i fremtidens bevoksninger blev forsømt.

Og fra Skovforeningen har kritikken gået på, at dialogen med det private skovbrug i en lang periode har været næsten ikke-eksisterende.

Dialogen med det private skovbrug genoptaget

Ændringen har allerede slået så meget igennem, at den nye strategi rent faktisk er blevet til i en tæt dialog med Dansk Skov­forening. Styrelsen understreger i den ny strategi, at denne skal understøtte hele skovbrugserhvervets vilkår og resultater – også i forhold til den primære træproduktion. Det er nye toner.

Skovdyrkerne og andre interessenter har i to omgange været inviteret til en diskussion om Naturstyrelsens rolle som skovejer og som sektoransvarlig myndighed.

En streg under skovbruget som et erhverv

Helt centralt i den nye strategi er, at Styrelsen klart ser skovbruget som et erhverv – og ikke bare som en del af dendanske natur. Det er et modspil til de kræfter, der ønsker Skovloven nedlagt, og skovene reduceret til et §3 område i Naturbeskyttelsesloven.

Man skriver derimod, at der ved skovdriften (både den private og den statslige) skal tages både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn til gavn og glæde både for nuværende generationer og i respekt for kommende generationers behov og muligheder.

Man vil aktivt arbejde for skovbrugets og skovbrugserhvervets bidrag til og omstilling til en grøn økonomi. Vi læser det som at man vil arbejde for at styrke flisproduktionens placering i energipolitikken. Blandt andet konstaterer vi, at Naturstyrelsen nu melder sig ind i branchesamarbejdet ’Træ til Energi’.

Opgradering i Styrelsens egne skove

På møderne erkendte man, at der er underinvesteret i kulturanlæg og bevoksningspleje i Styrelsens skove i en årrække. Man erklærede sig klar til at opgradere indsatseni de kommende år for på den måde at sikre de nødvendige indtægter i fremtiden.

I øjeblikket henter man netto 100 mio. kr. om året i skovene. Hvis et tilsvarende beløb ikke kan skaffes i årene fremover, vil man stå med et stort problem.

Et nyt nationalt skovprogram

Ud over den nævnte strategi har Styrelsen fået til opgave at udarbejde en ny skovpolitik for alle landets skove, et såkaldt skovprogram.

Årsagen hertil er de sidste års ændringer i klimapolitikken, i energipolitikken, i synet på biodiversiteten samt EU’s nye rammer for skovpolitikken i Europa, der netop er blevet offentliggjort.

Den nye politik skal derudover koordineres med betænkningen fra Natur- og Landbrugskommissionen og den kommende Naturplan Danmark. Skovbrugets repræsentanter anbefaler Styrelsen at komme på forkant i forhold til arbejdet med Naturplanen, så en ny skovpolitik kan indarbejdes i denne – og ikke omvendt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne