Arten er generelt sårbar overfor skadedyr såsom almindelig ædelgranlus, og den vil normalt kræve gødskning for at få den rette farve og nålefylde. For at undgå skader fra forårsnattefrost, samt for at opnå moderat højdevækst, vælges som regel de sent udspringende provenienser fra Ambrolauri. Arten efterstræbes desuden af hjortevildt, hvorfor hegning af juletræskulturen som regel vil være nødvendig. 

Nordmannsgran

I vejrmæssigt umilde egne af landet bør der gøres meget ud af arealvalg og læforhold. Arten kan generelt dyrkes på de fleste veldrænede jorde – på gode jorde kan det være vanskeligt at styre højdevæksten, mens de lettere jorde stiller større krav til gødskning.

Nordmannsgran har en god form og symmetri, samt tåler klipning godt. Det er derfor muligt at forme nordmannsgran til flotte, tætte, regelmæssige og symmetriske juletræer, som efterspørges over hele Europa.