I efteråret er en del ukrudtsarter stadig i god vækst, og der kommer oftest en del ny fremspiring. Endvidere er der frisk ny vækst efter sommerens slåning af besværligt ukrudt. Samtidig er nordmannsgranerne som regel afmodnede, således bredsprøjtning med et glyphosat-produkt kan udføres.

En ”oprydning” nu letter bekæmpelsen af ukrudt til næste forår, da muligheden for nyspriret ukrudt gror videre i en mild vinter elimineres meget.

Dosering med et godkendt produkt

(tjek dunkens etiket eller www.middeldatabasen.dk) med indhold af 360 g aktivstof pr. liter handelsvare: 1,5 – 2,0 liter handlesvare pr. ha.

Udbringes med bomsprøjte og med en vandmængde på 200-500 liter pr. ha. Sprøjt ikke over salgsklare juletræer, da sprøjtning jo altid indebærer en lille risiko afhængig af luftfugtighed, bomføring m.m.

Enkelte produkter har et højere indhold af aktivstof, så doseringen af handelsvare skal nedsættes forholdsvist. Men ikke alle produkter kan bruges, så husk at læse på dunken.

Har du brug for råd og vejledning, så kontakt din lokale skovfoged.

By: Kenneth Klausen