Hvis du har regulær landbrugsjord i tilknytning til din skov, kan du ved jordfordeling måske få et jordstykke der rummer større potentiale for naturindhold.

Der skal findes ca. 13.900 ha arealer til vådområder inden år 2021. Der er således penge og politisk fokus på denne proces. SEGES har lavet en hjemmeside (www.vådområder.dk), der samler nyttig viden til lodsejere, som overvejer om vådområder er noget for dem.

I vådområdeprojekter stilles jordfordelingsværktøjer gratis til rådighed for lodejere. Vådområdeprojekterne er 100 % finansieret af den danske stat og EU, men det kan være nødvendigt at betale for egen rådgivning.

Det er kommunen der står for ansøgning og gennemførsel af vådområde projekter. Det er muligt at kommunen allerede er i proces med at forhandle en jordfordeling, – det kan også være at netop din henvendelse kan sætte skub i et nyt projekt hvor naturindholdet får et løft og hermed giver din ejendom en forbedret herlighedsværdi.

Det er vigtigt for lodsejerne at undersøge, om det kan være økonomisk fordelagtigt at indgå i en jordfordeling og hvilke fordele og ulemper der i øvrigt er ved at deltage. Det vil være meget individuelt, hvad den enkelte lodsejer vil vælge.

Der er i Danmark gennemført 182 vådområdeprojekter via frivillighed indtil dato, og der er i 2017 afsat ca. 1,6 milliard til den kommende vådområdeindsats. Inden udgangen af vandområde-planernes anden planperiode i 2021 skal der gennemføres kollektive kvælstofindsatser for i alt ca. 2.500 ton N. Vådområder alene skal fjerne 1.250 ton.

SEGES har udarbejdet en række Fakta-ark

Herunder kan du se en liste med nyttige fakta-ark som du nemt og hurtigt kan downloade.

Åbner eksternt link i et nyt vindueVådområdeprojekter og incitament for lodsejere

Åbner eksternt link i et nyt vindueVådområder har en god og sikker effekt på miljøet

Åbner eksternt link i et nyt vindueØkonomi i at lægge jord til etvådområdeprojekt

Åbner eksternt link i et nyt vindueJordfordeling – fordele, ulemper og muligheder

Åbner eksternt link i et nyt vindueOrientering om rydningspligt

Åbner eksternt link i et nyt vindue20-årig Fastholdelse

VidenCenter Landskab 05.09.2017

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne