To eksempler på § 3-udpeget hede i praksis. Når først lyngen blomstrer, er § 3-udpegningen let at kende (Tv.). Men en lysning i skoven kan også være udpeget hede (th.). Husk, at kommunen uanset hvad skal give dispensation, før der ændres i arealets tilstand.

Naturbeskyttelseslovens § 3-arealer kan være mere eller mindre lette at genkende. Et hedeareal med blomstrende lyng er utvivlsomt § 3-beskyttet, men i andre tilfælde er det vanskeligt at se med det blotte øje. Det er kommunen der holder øje med naturtilstanden. At et § 3-areal kan vokse ind og ud af beskyttelsen, det er velkendt, men det er kommunen, der ud fra luftfotos og besigtigelser i felten bestemmer, om et areal er beskyttet som et § 3-areal. Du kan læse mere om Naturbeskyttelseslovens §3 i pjecen: Åbner eksternt link i et nyt vindueEr der beskyttet §3 natur på din ejendom?

Tidligere har det været op til dig som lodsejer, at holde øje med om der er udpeget nye § 3-arealer på din ejendom. Det har krævet jævnlige opslag på for eksempel Miljøportalen. Et nyt initiativ, i form af en gratis abonnementstjeneste, har gjort det lettere for lodsejere at følge med i kommunens udpegninger.

Via hjemmesiden Åbner eksternt link i et nyt vinduewww.dinnatur.dk kan du logge ind med dit NemID og indtegne de arealer, du ønsker at følge. Hvis kommunen ændrer i § 3-udpegningerne inden for det indtegnede areal, vil du få direkte besked via mail.

Skovdyrkerne er jævnligt i dialog med kommunerne i forhold til § 3-udpegninger. Tag derfor fat i din skovfoged, hvis du er i tvivl om, hvad en eventuel udpegning har af betydning for driften af din skov.

VidenCenter Landskab 27. oktober 2017

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne