Tilskudsordningen til privat skovrejsning er åbnet. Ordningen er åben frem til tirsdag 3. oktober 2023.

I år er der afsat 135 millioner kroner fordelt på private og kommunale ansøgere.

Det er en noget større pulje end tidligere. Som noget nyt er der afsat 20 millioner kroner, som kommunerne kan søge.

Private lodsejere kan søge grundbetaling i en femårig opretholdelsesperiode, efter at man har fået udbetalt tilskud til skovrejsning.

– Hvis Miljøstyrelsen vurderer, at dit skovrejsningsprojekt er med til at gennemføre vandplanerne, kan du søge om grundbetaling ud over den femårige opretholdelsesperiode. Vandplanerne er den samlede plan for at forbedre det danske vandmiljø. Et skovrejsningsprojekt kan for eksempel bidrage, hvis det ligger inden for et område, der har et kvælstofindsatsbehov for skovrejsning, oplyser Landbrugsstyrelsen.

Brancheforening påpeger ulighed

Hos Brancheforeningen Dansk Skovforening påpeger man, at der er ulighed imellem private ansøgere og kommunerne.

– Standardbeløbene for private ansøgere er hævet i år, men dækker stadig ikke de reelle udgifter. Her må den private lodsejer betale differencen. Sådan forholder det sig ikke for kommunale ansøgere, der får dækket deres udgifter 1:1. Dansk Skovforening har i høringsfasen gjort opmærksom på de ulige tilskudsmodeller, oplyser foreningen.

Foreningen gør også opmærksom på, at kravet om VVM-screeninger kan risikere at forsinke projekter.

– Desværre er det VVM-screeningerne, som ofte skaber lange sagsbehandlingstider i kommunerne, der i forvejen har nok at se til. Det vækker bekymring, at kommunernes sagsbehandling måske kan være den stopklods, der gør, at man ikke kan nå at søge, inden fristen udløber, skriver Dansk Skovforening.

Finansieret af EU

Skovrejsningsordningen er en del af det danske landdistriktsprogram 2014-20 og er finansieret af EU. Reformen af EU’s fælles landbrugspolitik (CAP) skulle være trådt i kraft fra 2021, men er udskudt til 2023. Derfor er det eksisterende landdistriktsprogram (2014-2020) forlænget.

Kontakt Skovdyrkerne, hvis du ønsker at vide mere om skovrejsning. Netop i år er der gode muligheder for at få tilsagn til skovrejsning, så længe man opfylder de betingelser, som er beskrevet i Landbrugsstyrelsens vejledning.