Dansk Skovforening meddeler, at skovbrugets vurderinger, både ejendoms- og grundværdier, stiger pr. 1. oktober 2008 med 60% i forhold til 2006-vurderingen.

Det har især meget stor betydning for ejere, der står foran et generationsskifte.

Den voldsomme stigning i grundværdien medfører dog ikke en tilsvarende stigning i ejendomsskattebetalingen. Ejendomsbeskatningsloven fastsætter nemlig, at ejendomsskatten højst må stige 7% pr. år.

Kilde: Dansk Skovforenings hjemmeside
By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus