Torben Bille Brahe har haft stor indflydelse på udviklingen hos Skovdyrkerne. Ud over formandsposten i DDS har han også været formand for de to tilknyttede selskaber – GP (Green Product A/S), som eksporterer vores juletræer og vort klippegrønt, og DFE (Danish Forestry Extension A/S), som står for vores arbejde i udlandet.

Torben Bille Brahe ser tilfreds tilbage på en række af de ting, der blev opnået i hans formandstid. Blandt de vigtigste har været

Lars Skou Gleerup

Den nye formand siger om sig selv: ”Jeg er cand agro fra Landbohøjskolen og har i mange år arbejdet indenfor landbrugsrådgivningen. De seneste 5 år i min egen rådgivningsvirksomhed, hvor jeg primært beskæftiger mig med tilskudsordninger og regler for landbrugs- og naturarealer og laver Fællesskema (EU-arealtilskudsansøgning) og græsningsprojekter m.v. for en række jordejere.

Derudover ejer og driver jeg Stensgaard ved Ry. En mindre land- og skovejendom med produktion af juletræer, klippegrønt, samt hø/wrap og hold af islandske heste. Jeg har i 10 år været medlem af Skovdyrkerforeningen Østjylland (senere Midt), heraf de seneste 6 år i bestyrelsen.

Jeg mener klart, at Skovdyrkerne har en fremtid som rådgivnings- og afsætningsvirksomhed indenfor skovbruget. Vi skal fastholde vores særlige status som en medlemsejet organisation, der ikke skal generere et afkast, men sikre medlemmerne bedst mulige rådgivning og drift af deres skove og pyntegrønt m.v. samt afsætning af deres produkter. Derfor kan vi med rette sige, at vi arbejder for ejerens og hans skov. Og ikke for kortsigtet profitoptimering for virksomheden.

Som formand vil jeg arbejde for at synliggøre Skovdyrkerne og sikre mest mulig indflydelse og bedst mulige vilkår for skovejerne. Det skal ske både i egen organisation og erhvervspolitisk via Dansk Skovforening m.v. Sammen med den øvrige hovedbestyrelse og vores sekretariat vil jeg arbejde for, at vi fortsat udvikler os og forbliver professionelle og konkurrencedygtige.

Skovdyrkerne er i dag en moderne organisation og virksomhed, hvor vores 5 lokalforeninger og sekretariatet i fællesskab kan matche de øvrige aktører på markedet. Vi har styrken og fagfolkene til at være den foretrukne samarbejdspartner for skovejeren. Som dermed får fagfolkene på sin side.

Vi skal hele tiden lytte til vores medlemmer og sikre at vores skovfogeder har de efterspurgte kompetencer. Med foreningernes nuværende størrelser kan vi tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Som enkeltforeninger eller i fællesskab kan vi løfte alle opgaver indenfor området med skov, pyntegrønt og natur.”

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne