Vi har trimmet vores holdopstilling, så vi nu er på plads med både en endelig skovpartsstruktur – og ikke mindst en langtidsholdbar løsning for bemandingen i vores Juletræsteam.

Sidste års ud- og indskiftning af tre skovfogeder har betydet, at vi i en periode har været i en lidt midlertidig holdopstilling, både med hensyn til skovpartsstruktur og bemanding af funktionsområdet for juletræer. Opgaverne er blevet løst ved en solid holdindsats og i fornødent omfang har der været kvalificerede vikarer på både medlemmer og funktion. Men der er naturligvis behov for en mere permanent løsning – og den er nu fundet.

Juletræsteam

Skovfoged Johann Holm Jacobsenbliver fra 1. juli 2015 ny juletræsskovfoged. En væsentlig drivkraft i denne omstilling er et meget stort engagement i juletræsproduktion som fagligt speciale og dermed en stor motivation for en langsigtet indsats i juletræerne. Dertil kommer, at Johanns erfaring med afvikling af pyntegrøntet – herunder kundebetjening og logistik – udgør en stærk platform.

Johann vil få skovpartsansvaret for de juletræsmedlemmer, primært i foreningens nordlige geografi, der tidligere havde Casper Pleidrup som skovfoged. Mange af jer vil allerede have mødt Johann her i foråret i forbindelse med rådgivningsbesøg og kulturabonnementer.

Med funktionsansvaret følger også det primære ansvar for kundebetjening – for en meget stor del af kundernes vedkommende i tæt koordinering med eksportsælgerne i vores salgsselskab Green Product – og det overordnede ansvar for indkøb, logistik og afvikling.

Skovfoged Emil Fabricius Poulsenspiller sin faste plads som juletræsskovfoged i foreningens sydlige geografi. Emil vil som hidtil betjene egne juletræsmedlemmer – og dertil både have et selvstændigt kundeansvar i forhold til en håndfuld kunder og en udvidet rolle i den samlede afvikling.


Juletræsskovfoged Nord

Skovfoged:

Johann H. Jacobsen

Mobil: 40 18 10 94

(bemærk nyt nummer)

jhj@remove-this.skovdyrkerne.dk


Juletræsskovfoged Syd

Skovfoged

Emil Fabricius Poulsen

Mobil: 40 28 53 33

efp@remove-this.skovdyrkerne.dk

Teamchef Jacob Husted Christensen– der sidste år fungerede som en særdeles kompetent vikar i juletræerne – vil fortsætte med at betjene den lille håndfuld medlemmer med betydende juletræsproduktion, der har Jacob tilknyttet som skovfoged. Ellers bliver Jacobs rolle alene supervision og brobygning i forbindelse med overdragelse af kunderelationer.

Pyntegrøntsteam

Skovfoged Kristian Ruth Løvgren er, som det tidligere er meldt ud, foreningens primære pyntegrøntskovfoged. For den kommende sæson med den rutine det giver, at have en vellykket sæson i benene. Næsten alt vores pyntegrønt sælges til eksport, og Kristian er ansvarlig for samarbejdet med og afsætningen igennem Green Product samt indkøb, oparbejdning og logistik.

Skovfoged Hans Grove Bucher ny mand i grøntet – og kommer fremover til at spille rollen som ansvarlig for den sydlige del af pyntegrøntet. Det indebærer medlemsbetjening – mange af Hans medlemmer på Sønder Omme skovpart – har pyntegrønt samt ansvar for oparbejdning, kvalitetssikring og logistik i den sydlige geografi.


Pyntegrøntskovfoged Nord

Skovfoged:

Kristian Ruth Løvgren

Mobil: 51 33 10 96

krl@skovdyrkerne.dk


Pyntegrøntskovfoged Syd

Skovfoged:

Hans Grove Buch

Mobil: 22 59 08 33

hgb@skovdyrkerne.dk

Teamchef Bo Trads Simonsen vil igen i år spille en rolle ’bag linierne’ for at sikre erfaring og overblik når det brænder på.

Skovpartsjusteringer

De skovejende medlemmer uden juletræsproduktion, der tidligere blev betjent af Casper Pleidrup – der er tale om ganske få – og som i den mellemliggende periode er blevet betjent af en kvalificeret vikar bliver fordelt mellem skovfoged Chresten Møller Petersen og skovfoged Kristian Ruth Løvgren. Endelig vil en lille del af skovfoged Chresten Møller Petersens sydligste medlemmer overgå til skovfoged Johann H. Jacobsen.

Et kort over skovpartsgrænser ses her.

Naturligvis informeres alle berørte medlemmer direkte – og der sker ingen ændringer uden forudgående introduktion og overdragelse af igangværende arbejder.

Projektorganisation – ekstra manpower

Ved siden af den almindelige gode og sunde travlhed har vi i en periode haft ekstraordinært meget at se til. Stormfaldet og den beslægtede pukkel af skovning, flis, sagsbehandling og plantning er en nærliggende og vigtig årsag. Da vi samtidig både har haft udskiftninger i organisationen og væsentlige strategiske udviklingsopgaver på afsætningsområdet på dagsordenen har kæden været helt stram og det har været nødvendigt med en meget prioriteret tilgang til opgaverne.

Vi har således god brug for lidt ekstra ressourcer – så vi kan få bund i nogle af de andre gode opgaver – herunder ikke mindst en stor pulje grønne driftsplaner.

Derfor har vi hyret to kendte ansigter i tidsbegrænset ansættelse:


Skovfogedassistent:

Johan Stubkjær Madsen

Mobil: 51 36 06 36

jsm@skovdyrkerne.dk


Skovfogedassistent:

Martin Bjork Christensen

Mobil:40 23 47 37

mbc@skovdyrkerne.dk

Både Johan og Martin har tidligere været hos os – Johan som elev og Martin i projektansættelse – og er derfor både lokalkendte og kender vores løbebaner.

De to assistenter vil i første omgang sørge for fremdrift i de mange planlægningsopgaver – men tillige løse ad hoc opgaver for skovparter og funktioner.

Samlet set er vi landet på en organisation der giver den bedst mulige opstilling i forhold til vores faglige stab og vores arbejdsopgaver. Med de ekstra ressourcer får vi samtidig mulighed for at komme godt i bund med igangværende arbejder og frigivet noget skovfogedtid til den almindelige medlemsbetjening.

Vi håber naturligvis at medlemmer og andre samarbejdspartnere tager godt i mod den nye holdopstilling – der som det fremgår ikke er så ny endda men snarere den logiske afslutning på de skridt, vi allerede har taget.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne