Her skal al kommunikation vedrørende jagttegn ske, her kan alle jægere dele oplysninger med staten vedrørende deres vildtudbytter og her kan man tilmelde sig kurser og prøver.

Vildtudbytter kan via den nye portal indberettes løbende gennem året, hvis man ønsker dette. Det foregår alt sammen fra en personlig side: ‘Mit jagttegn’.

Adgangen til ens personlige side vil foregå på samme måde, som man kommer i forbindelse med SKAT, nemlig ved hjælp af NemID.

Adressen til den nye side er www.jagttegn.dk

Per Hilbert
Seniorkonsulent

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus