Kirsten har i 17 år arbejdet som økonomiassistent på to forskellige landbocentre, så hun er godt bekendt med regnskab og driftsøkonomi i jordbruget. Kirsten har tidligere arbejdet i vores kontorbygning i syv år. Det var i den periode, hvor det lokale familielandbrug, som siden blev en del af LMO, ejede bygningen på Parallelvej. I 2010 samlede LMO deres østlige aktiviteter i Søften og Skovdyrkerforeningen købte kontorbygningen i Ry.

Kirsten kommer til at indgå i det team på tre, som løser de administrative og bogholderimæssige opgaver på kontoret, men hun vil i første række få opgaver omkring råtræ og klippegrønt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne