Kristian Gernow (50 år) er forstkandidat og har stor erfaring fra sine tidligere ansættelser bl.a. hos Løvenholm Fonden, i Forsvarets Ejendomsstyrelse, som direktør på Steensgaard Gods og senest som afdelingsleder i Svendborg kommune, Natur Klima.

Samtidigt med Kristians tiltrædelse flytter sekretariatet fra København til Skovdyrkernes Hus i Ry, hvor der bliver kontorfællesskab med Skovdyrkerforeningen Midt og med Skovdyrkernes fælles afsætningsselskab Green Product A/S.

Med Kristians ansættelse som sekretariatschef har vi sikret, at Skovdyrkerne kan befæste og fortsat udvikle sin position som Danmarks største medlemsejede organisation, der leverer rådgivning og forvaltning til skov- og naturejendomme.

Indtil Kristians tiltrædelse fungerer Torsten Hansen som sekretariatschef.

Lars Skou Gleerup
Formand, De Danske Skovdyrkerforeninger

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne