Vi har per. 1. marts 2021 ansat Søren Holm som skovarbejder på Sjælland. Søren skal indgå i vores drift på Sydsjælland, Lolland og Falster, hvor han skal varetage driftsopgaver såsom skovning, kulturrenhold, plantning og almindeligt forefaldende arbejde i skoven.

Vi ser ind i en stigende efterspørgsel på Sjælland de kommende år og og vores aktivitetsniveau har allerede nu nået et niveau, hvor det giver mening, at vi ansætter egen skovarbejder.

Søren bor i Næstved, er 31 år gammel, erhvervsuddannet træklatrer og skovarbejder, med kurser i bl.a. juletræer og åpleje.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne