Peder Gregersen er bl.a. uddannet skov-og landskabsingeniør og har tidligere været ansat som driftschef, regionschef og afdelingschef i HedeDanmark og skovfoged/direktør i Tolne skov. Senest har Peder været ansat som Vej Parkchef i Brønderslev Kommune. Peder er 49 år og bor i Terndrup med sin familie.

Peder Gregersen har solid skovbrugs – og ledelseserfaring, og er derfor godt rustet til at påtage sig opgaven som skovrider i Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland. Foreningen har været gennem en turbulent periode på det seneste og skal konsolideres yderligere. Peder skal bl.a. gennem aktiv lokal profilering styrke Skovdyrkernes gennemslagskraft i foreningens geografiske område, og udvikle Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland som skovejernes foretrukne samarbejdspartner.

Peder Gregersen tiltræder 1. februar 2019 og afløser nuværende skovrider Jakob McCarthy Tune, som stopper i Skovdyrkerne ved udgangen af februar, for at flytte til Sverige.

Peder får kontor på Marsvej 3 i Randers og telefonnummer og mail vil fremgå af hjemmesiden fra den 1. februar 2019.

Vi byder Peder velkommen til Skovdyrkerne, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

By: Jakob McCarthy Tune

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Jakob McCarthy Tune