Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at Kristian Løkke Kristensen med virkning fra 1. november er ansat som ny skovrider hos Skovdyrkerne Midt (SMI). Valget er sket efter et grundigt ansættelsesforløb, hvor flere meget velkvalificerede kandidater var i spil.

Kristian har siden september 2012 været forstfuldmægtig i SMI og han har derfor et indgående kendskab til foreningen, aktivitetsområderne, medarbejderne og ganske mange af foreningens medlemmer samt været involveret i strategiarbejde m.v. med foreningens bestyrelse. Han får således en ‘flyvende’ start på den nye funktion og skiftet på skovriderstillingen bliver derfor meget smidigt.

Efter sin uddannelse til forstkandidat havde Kristian Løkke godt to års ansættelse ved Novo Nordisk og var derefter i knapt to år ansat i Naturstyrelsen, hvilket gav ham et godt indblik i, hvordan landets største skovejer arbejder.

Gennem sin ansættelse som forstfuldmægtig i SMI har Kristian haft en række forskellige opgaver, men han har primært arbejdet med tværgående emner til støtte for foreningens skovfogeder og administration. Senest har han også haft ansvar for det team, som står for håndtering af de godt 1.000 tons klippegrønt, som foreningen årligt afsætter på vegne af medlemmer af foreningen. Han har således både stærke generelle faglige kompetencer og en værdifuld viden om, hvordan tingene foregår ’derude i skovbunden’.

Sideløbende med sit arbejde har Kristian Løkke Kristensen gennem de seneste år været i gang med at tage en Diplom-uddannelse i ledelse. Denne vil blive fuldført og den vil være en god ballast for ham, når han snart kommer til at stå i spidsen for de 16 medarbejdere, som er ansat i SMI.

Med ethvert medarbejderskifte bringes nye kompetencer og betragtninger i spil. Bestyrelsen vil sammen med vores nye skovrider udpege nogle fokusområder, som vi vil sætte kræfter ind på at udvikle, så vi fortsat kan sikre medlemmerne bedst mulig rådgivning og værdiskabelse.

Lars Skou Gleerup

Formand Skovdyrkerne Midt

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne