Når Klimaskovfondens ansøgningsrunde åbner dette forår, kan der som noget nyt søges støtte til at omlægge juletræsplantager til varig klimaskov.

Juletræskulturer uden fredskovspligt anses som flerårige landbrugsafgrøder.

– Derfor åbner vi nu for, at man kan søge støtte til at omlægge arealer med juletræer til en varieret skov, hvor der pålægges fredskovspligt, og hvor vi kan beregne CO2-optaget over tid, siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Klimaskovfonden i en pressemeddelelse.

Ansøgning kan ske når omdriften af juletræer er afsluttet på et areal. Der kan søges op til 65.000 kroner pr. hektar til at konvertere den tidligere juletræsbevoksninger til klimarobust fredskov.

Helt konkret skal der plantes andre træer ind imellem, så det nye skovområde bliver varieret med mange træarter, så skoven lever op til Klimaskovfondens skovkriterier.

Den tidligere juletræsbevoksning må ikke være ældre end 20 år. Bevoksninger der er ældre end 20 år opfattes som værende overgået til skov eller varig natur. Der er også et generelt krav om at projekter, der søger støtte, skal være over fem hektar.

Fra juletræer til skov

Når man søger støtte hos Klimaskovfonden til skovrejsning eller omlægning af juletræskulturer sker det ud fra en auktionsbaseret model, hvor man byder ind med prisen for et projekt og den forventede mængde CO2, der optages over tid.

CO2-effekten beregner man via en beregningsmodel på Klimaskovfondens hjemmeside, og det er projekter med mest CO2 for pengene, der prioriteres først.

For juletræskulturer, der omlægges til varig skov, stiller fonden krav om, at den obligatoriske projektbeskrivelse skal indeholde en udviklingsplan, der beskriver hvordan de oprindelige juletræer på arealer inddrages eller udvikles i forhold til den langsigtede skovudvikling.

Klimaskovfonden åbner forårets ansøgningsrunde den 15. april. Ansøgningsfristen er 31. maj 2024. Læs mere her eller kontakt din skovfoged for at høre mere om muligheden.