Den nye tilskudsordning til offentlig skovrejsning henvender sig til offentlige ejere af landbrugsjord.Herunder:

Der kan opnås et tilskud til skovrejsning på 55 % af udgifterne, dog maksimalt 29.000 kr./pr. ha, til etablering af løvskov.

Ansøgningsfristen er frem til 1. december 2013.Prioritering erefter først til mølle princippet. Der er afsat midler til ca. 300 ha ny offentlig skov for hvert af årene2012-13. Det kan derfor værevigtigt at komme hurtigt igang, såfemt man ønsker at få del i tilskuddet.

Kontakt forstfuldmægtig Jan Teinborg, tlf.: 24 22 95 45.

By: jte

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne