Skovdyrkeren nr.77 er nu online på vores hjemmeside. God læselyst

Klik på billedet eller her for at læse Skovdyrkeren nr. 77

Så er Skovdyrkeren nr. 77 på gaden.

Denne gang harSkovdyrkeren blandt andre besøgt Bendt Sloth, som er tidligere formand i Vest og initiativtager til Klimabogen. Han er 86, skovejer – og fortsat meget engageret i skovbrugpolitiske spørgsmål.

Bladet indeholder også artikler om ekspropriation. Fra Skovdyrkerne Syd fortæller skovrider Henrik Fredslund-Petursson og skovfoged Jesper Nørgaard Petersen, at flere skovejere kommer i klemme i ekspropriationssager. Der er eksempler på, at ejerne bliver pålagtrestriktioner og får mangelfuld erstatning.

Læserne får også en faglig artikel fra skovfoged Hans Graversgaard, som giver råd og vejledning til medlemmer, som ønsker at bygge deres udtjente juletræskultur om til skovbevoksning.

God læselyst.