klik for at læse

Klik på billedet eller her for at læse Skovdyrkeren nr. 71

Denne gang har Skovdyrkeren besøgt Klaus Østergaard, som er bestyrer på Kaas Hovedgård på Salling.

Her arbejder han med forvaltning af noget af Danmarks smukkeste natur og har blandt andet brugt Skovdyrkerne til udtyndingsopgaver.

Skovfoged Jesper Nørgaard Petersen fortæller om sin tur til det bille-hærgede Harzen-område i Tyskland.

Han klæder medlemmerne på og redegør for, hvorfor de danske priser tilsyneladende holder stand overfor det tyske priskollaps på nåletræ.

Læserne kan også komme med en tur i skovfogedens egen skov. Skovdyrkeren har været på besøg ved Per Juul Larsen, som er tidligere skovfoged i Skovdyrkerne Syd.

Han dyrker fortsat sin egen skov og giver blandt andet sine bedste råd til dyrkning af nål.

God læselyst.

HUSK

Fra nytår 2020/21 udkommer Skovdyrkeren Øerne kun elektronisk. Læs bladet på din PC, tablet eller smartphone.Søg i alle artikler her