Nyplantede skovkulturer og pyntegrøntarealer blev særligt hårdt ramt af tørken i 2018.
Det viser en ny undersøgelse, som er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
Af undersøgelsen fremgår det, at der var dramatisk planteafgang i de nyplantede kulturer.
Men tørken ramte også ældre kulturer.

– Også kulturer fra efteråret 2017 og lidt ældre skovrejsningsarealer har haft planteafgang over det normale, fremgår det af undersøgelsen.

Indslag i TV Avisen

TV Avisen bragte i går et indslag om undersøgelsen og konsekvenserne for skovbruget.

Dansk Skovforening vurderer, at det vil koste skovejerne et samlet tab på 15-30 millioner kroner at plante nye træer.
Men det samlede tab risikerer at nå over 100 millioner kroner, hvis det senere viser sig, at træet har taget skade af tørken, så møbelindustrien ikke kan bruge det.

I linket herunder kan du se TV Avisens indslag, hvor Michael Gehlert, skovrider hos Skovdyrkerne Vestjylland, medvirker.
Læs mere om undersøgelsen af tørkeskader i den kommende marts-udgave af Skovdyrkeren.
jma@skovdyrkerne.dk