Der er tusindvis af fortidsminder i skovene. For at sikre, at de bliver bevaret, har Slots- og Kulturstyrelsen nu udarbejdet en ny vejledning.

Den nye vejledning er specielt rettet imod skovejere og skovarbejdere, som til dagligt arbejder i skoven, oplyser styrelsen.

– I Slots- og Kulturstyrelsen har vi gennem længere tid haft en målrettet dialog med skovbrugets mange aktører om hensynet til de mange fortidsminder. Der har været en stor interesse fra skovbrugets ejere, interessenter og uddannelsesinstitutioner om at øge kendskabet til fortidsminder, få bedre kendskab til reglerne og finde løsninger, der kan øge hensynet til fortidsminder i kombination med den moderne skovdrift.

– Og det er præcis derfor, vi nu udgiver en vejledning, der kan besvare de spørgsmål, man måtte stå med, siger Dorthe Veien Christiansen i en pressemeddelelse. Hun er enhedschef hos Slots- og Kulturstyrelsens fortidsmindekontor.

Mange minder

Styrelsen oplyser, at der findes mere end 30.000 fredede fortidsminder i Danmark. Omkring halvdelen af dem finder man under trækronerne.

Gravhøje og spor efter forladte gårde fortæller om, hvordan landskabet er blevet brugt gennem tiden.

I skovene er der flere typer af fortidsminder som for eksempel såkaldte fangstgruber, små tuegravfelter og dyrefolde, der ikke længere kan ses i det åbne landskab. Derfor er disse fortidsminder særligt vigtige at bevare, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen. Læs den nye vejledningÅbner eksternt link i et nyt vindueher.

jma@skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne