Tilskud til privat skovrejsning

Går du og overveje at plante skov, har du snart mulighed for at søge tilskud til skovrejsning. Naturstyrelsen har i den seneste tid arbejdet på at ændre skovrejsningsordningen. Skovbrugserhvervet har været involveret i høringsprocessen, men selve vejledningen er endnu ikke klar til offentliggørelse. Du kan i øvrigt læse Skovforeningens kommentar i høringsfasen her: Ny skovrejsningsordning på vej.

En ting er dog klar… Ansøgningsfristen er nu fastsat til den 1. juli 2016. Naturstyrelsen håber på at kunne åbne for ansøgninger den 15. maj og selve ordningen vil de præsentere ved et konsulentmøde i starten af maj. Om alt går vel offentliggøres vejledningen en uge inden mødet.

Tilskud til skov

For eksisterende skov er der stadig mulighed for at få tilskud til bæredygtig skovdrift i form af de tre støtteordninger; grøn driftsplan, foryngelse og særlig drift. På trods af nye vejledninger i 2015, har man valgt at der igen skal udarbejdes nye vejledninger for 2016. Disse er i øjeblikket i høring blandt Skovrådets medlemmer og så snart høringen er gennemført lægges de på Naturstyrelsen hjemmeside .

Selv om vejledningerne ikke er klar har Naturstyrelsen sat nedtællingen i gang. Ansøgningsfristen er således sat til om 72 dage – dvs. den 1. juni 2016.

Du kan kan læse mere om ordningerne via nedenstående link:

VidenCenter Landskab 21. marts 2016

By: Katrine Bang Hauberg