Hugst af træ og biomasse underlægges nu øgede dokumentationskrav.Der er tale om to forskellige reguleringer:

De to ordninger overlapper i nogen grad hinanden og stiller tilsammen skærpede krav til håndtering, sporbarhed og dokumentation for bæredygtig hugst til både træ og flis.

Skovdyrkernes mission er at løfte så stor en del af den administrative byrde ud af skoven som praktisk muligt, for de medlemmer der benytter os til oparbejdning og afsætning af træ og flis. Det sker ved at integrere de nye krav i vores arbejdsprocesser. Skovdyrkernes nye koncept for håndtering og dokumentation under SBP er under udvikling og forventes klar til indfasning i løbet af efteråret.

Hvis du vil vide mere:

Skovdyrkernes Videncenter Flis holder dig opdateret om udviklingen – her på hjemmesiden.

Tilmeld dig Nyhedsbrev her (link)

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne