‘Når forandringens vinde blæser, er der nogen der planter læhegn og andre, der rejser vindmøller’ – i Skovdyrkerne Vestjylland gør vi begge dele.

Vi arbejder vedholdende for, at skovbruget ikke blæses omkuld af holdninger, der ikke bunder i fakta -skovejerens selvbestemmelse på egen ejendom og den velforvaltede skov med intelligent udnyttelse afprodukterne fra en ansvarlig skovdrift, står som en helt central værdi for os.

Vi er også en del af forandringerne – og ikke sjældent går vi forrest. Vi arbejder aktivt med bæredygtighed ivores skovdrift – og dokumenterer det i vores certificeringsordninger – og vi indgår i nye, spændendeprojekter om klimaskovrejsning og biodiversitetsskov. Samtidig er vi i fuld gang med den næstedigitaliseringsbølge, der giver mere mobilitet og mere datadeling for både os, skovejerne og vores mangesamarbejdspartnere.

Forandringerne gælder også de indre linjer, hvor vi nu skal bruge nye medarbejdere til skovens bedste hold.

Kan du stemple ind i vores værdigrundlag ‘Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side’ …. er du måskeen af dem?

Hent stillingsopslagene herunder;

Initierer fildownloadForstfuldmægtig hos Skovdyrkerne Vestjylland
Initierer fildownloadSkovfogedassistent hos Skovdyrkerne Vestjylland

Michael Sheedy Gehlert
Skovrider

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne