At plante skov er godt for vandløb, søer og grundvand. Det er drivkraften bag den nye skovrejsningsordning, der forventes at åbne op for ansøgninger den 15. maj. Heldigvis er det at plante skov også godt for rigtig mange andre ting – naturoplevelser, biodiversitet, jagt og produktion – så der er mange grunde til at interessere sig for den nye tilskudsordning.

Ordningen har skiftet fokus fra skovrejsningsområder til EU’s vandrammedirektivområder, der fremgår af ovenstående kort.

Tilskuddet gives til fritliggende skove helt ned til 2 ha og hele tilskuddet udbetales umiddelbart efter plantning.

Har du landbrugsjord i et EU vandrammedirektivområde (dvs i de grønne områder i det ovenstående kort) kan du således få:

Har du landbrugsjord uden for de grønne områder, er du ikke udelukket for tilskud. Her kan du få:

Der åbnes for tilskudsansøgning den 15. maj og ansøgningsfristen er den 1. juli 2016.

Er du interesseret i at vide mere om dine muligheder for tilplantning af skov med tilskud, skal du kontakte din lokale skovdyrkerforening. Vi kan hjælpe med alle trin i processen fra plan til ansøgning og etablering.

Bemærk at den nye skovrejsningsordningen ikke er endeligt godkendt endnu, men der forventes ikke større ændringer i den endelige udgave.

VidenCenter Landskab 5. april 2016

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne