Øgede krav til forhandlere og brugere af sprøjtemidler

De nye regler, som planmæssigt skulle træde ikraft den 26. november, betyder at Skovdyrkerforeningerne, som forhandlere til erhvervsdrivende (professionelle) skal have mindst en ansat (på arbejde), som har et godkendt sprøjtecertifikat. Formålet er, at køberen altid kan få den nødvendige information fra en uddannet medarbejder. Derudoverskalforeningerne som forhandlere sikre, at der kun sælges sprøjtemidler til kunder, somhar en godkendelse til at måtte bruge midlerne – altså et sprøjtecertifikat, når der er tale om midler som kun må anvendes i erhvervsmæssigt øjemed.

Én samlet database

Hele regelsættet er bygget op omkring tilstedeværelsen af ensamlet online database. Her skalSkovdyrkerne som forhandlereregistreres, ligesom ogsåerhvervsdrivende, som køber og anvender plantebeskyttelsesmidler, skal registrere sig. Man kan kun blive godkendt i systemet, hvis man har de rette certifikater. Hver gang vi handler sprøjtemidler til en kunde, skal vi derfor kontrollere at vi faktisk må sælge midlerne til kunden.

Regler og database er forsinket.

Reglerne er ikke endeligt godkendt, så det kan være at der sker ændringer. Databasen er ligeledes forsinket på ubestemt tid. Vi følger løbende med, og orienterer når vi ved mere. Konsekvensen er, at der ikke udstedes autorisationer endnu, og dermed fungerer reglerne ikke i praksis endnu.

Har du brug for uddannelse eller opdatering af dit certifikat?

Vi har været i dialog med Skovskolen, for at sikre et tilstrækkeligt udbud af skov/juletræsrelaterede sprøjte-kurser.Man skal sørge for at opdatere sit sprøjtecertifikateller -bevishvert 4. år. Har man ikke et sprøjtecertifikat, og ønsker man at købe sprøjtemidler, skal man deltage på et 2 ugers sprøjtecertifikat-kursus. Der henvises til den særskilte nyhed vedrørende Skovskolens kursusudbud.

Vi har valgt ikke at udbyde særskiltesprøjtekurser i Skovdyrker-regi, men at reklamere for de kursustilbud som skovskolen har, da disse er målrettet til pyntegrønt- og skovkulturer. Derudover udbyder de lokale landbrugsforeninger ofte også sprøjtekurser, som i højere grad henvender sig til landbruget, men som i øvrigt opfylder kravene.

VC-Klip | Kristian Løkke Kristensen

By: Kristian Løkke Kristensen