Flere skovejere skal indberette gødningsregnskab

Landbrugsstyrelsen har ændret på afgrødekoder gældende for skovarealer og derved kan flere skovejere fremover være omfattet af indberetningspligt til registret for gødningsregnskab. Skovarealer med almindelig skovdrift havde tidligere afgrødekode ‘580 Skovdrift alm.’ – en afgrødekode som ikke var omfattet af en gødningsnorm. Som skovejer var man derfor ikke forpligtiget til at registre sig i Register for gødningsregnskab.

Nu er afgrødekoderne for almindelig skovdrift ændret til ‘580 Anden skovdrift’ og ‘581 Skovdrift med fjernelse af ved’. Sidstnævnte er omfattet af en gødningsnorm og arealer med denne afgrødekode tæller således med i en ejers samlede areal med en gødningsnorm. Alle jordejere der disponerer over et areal med afgrøder på 10 hektar eller derover, som er omfattet af en gødningsnorm på mere end nul, skal registreres i Register for gødningsregnskab. Derfor skal skovejere, som ejer 10 hektar skov eller derover, være særligt opmærksomme på ændringen.

Hvis du ikke ønsker at anvende gødning på dine skovarealer, skal du vælge afgrødekode ‘580’. Du kan dermed undgå krav om registrering i Register for gødningsregnskab, hvis du anvender denne kode og ikke råder over andre 10 hektar med en afgrødekode med en gødningsnorm. Du skal være opmærksom på, at der er visse tilskudsordninger, der stiller krav om valg af afgrødekode. De afgrødekoder der automatisk er tildelt på arealer, hvor du får udbetalt tilskud, skal du beholde også i forhold til gødningsplanlægningen.

Hvis ændringerne betyder, at du som skovejer nu er omfattet af registreringspligten og dit CVR-nummer ikke allerede er tilmeldt, er det dit ansvar at tilmelde din virksomhed. Registreringen skal finde sted i løbet af den planperiode, hvor virksomheden opfylder betingelserne for at være tilmeldt registret.

Hvis du ønsker at købe afgiftsfri gødning, skal du fortsat under alle omstændigheder registreres i Register for gødningsregnskab og lave årlig indberetning af dit gødningsforbrug.

Indberetningsfristen for planperioden 2020/2021 er den 31. marts 2022. Ændringerne i afgrødekoder gælder først fra indeværende planperiode (2021/2022) og fristen for indberetning er den 31. marts 2023.

Du kan læse mere om tilmelding og afmelding fra registret her:

Vejledning om gødsknings- og harmoniregler

Store bøder ved fejlindberetninger i sprøjtejournalen

Miljøstyrelsen har skærpet sanktionsmulighederne overfor ulovlig brug af pesticider. Fremover kan styrelsen håndhæve overtrædelser alene ud fra de indberetninger, som jordbrugere udfører i sprøjtejournal-indberetningssystemet (SJI).

I indberetningssystemet er det muligt at indberette midler, der ikke er godkendt til den pågældende afgrødekode eller midler hvor godkendelsen er udløbet. En sådan fejlindberetning kan udløse en minimumsbøde på 15.000-20.000 kroner.

Skovdyrkerne råder derfor til, at man inden indberetning i SJI, kontrollerer alle midler via godkendelsesnummer for deres gyldighed. Det kan man gøre på middeldatabasen.dk eller i Kemitjek appen. Det er vigtigt, at man søger på det pågældende nummer, som står på emballagen, da nummeret kan være forskelligt på to identiske dunke. Du skal sikre dig, at midlet er godkendt i perioden samt til den valgte afgrøde.

Tjek løbende de midler du har stående i dit kemiskab. Selv om et middels aktive stof er lovligt, kan nummeret på emballagen være udløbet og midlet derfor være ulovligt at bruge.

De nye regler gælder for indberetningsperioden fra 1. august 2020 til 31 juli 2021 med indberetningsfrist 31. marts 2022.

Skovejendomme på over 10 ha skal nu indberette sprøjtejournal

Kravet om indberetning af sprøjtejournal gælder alle ejendomme med et dyrkningsareal på samlet 10 ha eller derover. I forbindelse med indeværende indberetningsperiode (1. august 2021 til 31 juli 2022) tæller skovarealet også med som dyrket areal.

Derfor vil væsentligt flere skovejere være omfattet af indberetningspligt til Miljøstyrelsen. Indberetningspligten gælder uanset om man har brugt sprøjtemidler eller ej. Har man ikke brugt sprøjtemiddel i perioden, skal man lave en nul-indberetning i SJI.

Fristen for at indberette sprøjtejournal for denne periode 1. august 2021 til 31 juli 2022 er 31. marts 2023.

Læs mere om reglerne for indberetning af sprøjtejournal her:

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til indberetning, så kontakt din skovfoged hurtigst muligt. Skovdyrkerne Vestjylland har indgået et samarbejde med SAGRO om indberetning af gødningsregnskab og sprøjtejournal. Hvis vi skal foretage indberetning for dig, kan det enten gøres på fastprisaftale eller afregnes efter medgået tid.

Husk at kontakte din skovfoged, hvis vi skal indberette for dig.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne