For forbrugere af koncentrede sprøjtemidler træder der 1. juli en ny regel i kraft. Den forhindrer, at man som virksomhed eller privatperson kan købe professionelle koncentrede sprøjtemidler uden et sprøjtecertifikat eller relevant autorisation.

For virksomheden gælder det, at mindst én medarbejder skal have tilknyttet sit certifikat eller sin autorisation til virksomhedens CVR nummer.

Relevant autorisation dækker: S1, S2 eller S3-autorisation

Foruden den relevante autorisation kræves det at man er registreret i den såkaldte MAB-database. (Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler). Som indehaver af relevant autorisation eller sprøjtecertifikat skal man dermed lade sig registrere i Åbner eksternt link i et nyt vindueMAB.

Dette gælder også for køb af sprøjtemidler via Skovdyrkerne – da det påhviler sælger at kontrollere, at såvel autorisation og registrering af MAB er overholdt, vil man blive bedt om at kunne fremlægge dokumentation herfor.

Dette er en ændring, som giver lidt ekstra papirarbejde, sammenlignet med den nuværende praksis, hvor der ikke er krav til, at man skal have sprøjtecertifikat eller autorisation for at købe bekæmpelsesmidler.

Spørg din skovfoged, hvis du er i tvivl

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne