Sommerferien bliver samtidig skiftedag, hvor vi siger farvel og tak for denne gang til to kendte ansigter skovfoged Martin Viborg, Holstebro skovpart – som vil prøve kræfter med skovbrug i Norge – og skovfoged Morten Faudel, Sdr. Omme skovpart, som tager hjem til Sønderjylland til en stilling som skovfoged i grænselandet.

Det er naturligvis ubelejligt at skulle skifte to skovfogeder på samme tid. Men heldigvis foregår tingene i god ro og orden; vi har fået et fornuftigt varsel fra både Martin og Morten, som af hensyn til forening og medlemmer har valgt at tage foråret – og afviklingen af første bølge af stormfaldet – med, inden de tiltræder deres respektive nye stillinger.

Vi siger tak for det – og ikke mindst for en kompetent og engageret indsats fra begge – og ønsker dem god vind i deres nye jobs.

Netop fordi vi har haft rimelig tid til at arbejde med tingene, har vi allerede på nuværende tidspunkt ansat de umiddelbare afløsere for både Morten og Martin. Vi benytter dog anledningen til at tage par ekstra skridt og foretage en udbygning og lettere omorganisering.

Ændringerne i organisationen sker med afsæt i de senere års tiltagende vækst i både medlemsgrundlag og aktivitetsniveau. Efter en grundig analyse af forskellige muligheder, har vi besluttet, at det mest fremadrettede er, at etablere en ny selvstændig skovpart i vores sydlige geografi, således at vores TeamSyd kommer til at bestå af tre skovparter frem for de nuværende to.

Denne ‘klassiske skovdyrkerløsning’ vil sikre mere overskuelige skovparter og tættere relationer mellem skovfogeden og det enkelte medlem – præcis som vi ønsker. Det indebærer i første omgang, at vi ansætter yderligere en skovfoged og dermed netto opgraderer med en mand i vores sydlige geografi.

Vi glæder os til at præsentere den endelige holdopstilling, som vil være på plads efter sommerferien. De ejere, som berøres af skifte til ny skovfoged, får naturligvis direkte besked herefter.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne