Dallund Slot, omtrent ti kilometer nordvest for Odense, ligger ud til Søndersø, og er et populært udflugtsmål blandt mange borgere, fordi området er så kønt. Nogle vil sikkert have bemærket, at fældning af nogle af træerne blev udført sidste år. Men fældningen har til gengæld givet plads til, at slottets røde malkekøer fremover græsser på arealet op mod stien og således bidrage yderligere til de smukke omgivelser.

– Det var egentlig sikkerhedsmæssige hensyn, der var baggrunden for, at vi igangsatte det omfattende fældningsprojektet. Til den ene side af bevoksningen færdes mange mennesker på gåture langs stien, og til den anden side løber en kommunal vej. Flere af asketræerne var imidlertid syge, og der var overhængende fare for, at de ville vælte til begge sider, fortæller Marius Stokkeland, der er ansat som biologisk-dynamisk landmand på Dallund Slot. Han fortsætter:

– For at hindre ulykker med væltede træer opstod idéen om at etablere en græseng, hvor vi samtidig kunne lade vores røde danske malkekøer græsse. Vi ansøgte Skov- og Naturstyrelsen om godkendelse til projektet, og den opnåede vi, hvorpå vi kontaktede Skovdyrkerne Øerne for at lade dem forestå projektet, udtaler Marius Stokkeland.

Skovfoged Jakob Nielsen i Skovdyrkerne Øerne har ledet arbejdet med etableringen af den godt og vel en hektar skov-eng, og arbejdet med blandt andet skovning og knusning af træerne varede et halvt års tid. – Vores mål var at skabe et præg lig Dyrehaven nord for København, og det synes jeg, at vi er lykkes ganske godt med. Det er ikke så tit, vi udfører sådanne opgaver, men det har været både udfordrende og spændende, og samarbejdet med Dallund Slot har været rigtig godt, siger Jakob Nielsen.

Dallund Slots hovedbygning blev opført i 1540, og i dag drives slottet som kursus- og konferencecenter, og man kan også fejre sin særlige mærkedag i de smukke omgivelser. I alt 40 hektar hører til slottet; heraf udgør Søndersø halvdelen af arealet. Resten er skov og græsarealer samt en enkelt hektar med køkkenhave, hvor dyrkningen sker efter regenerative principper, og er – ligesom slottet – CO2-neutralt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne