Fusilade

må nu kun anvendes hvert 4. år med en maksimal dosis på 1,5 l/ha og kun på 25% af det samlede areal. Dermed er anvendeligheden af Fusilade blevet stærkt begrænset.

Kerb

– kommer under nyt handelsnavn: Kerb 400SC. Der er kommet ny faresætning, pga. af mulig kræftrisiko ved anvendelse af midlet. Dette medfører bla. krav om A2P3-filter og at sprøjteføre max. må behandle 2,5 ha/dag. Den maksimale dosis er desuden sat ned fra 0,5 kg til 0,4 kg aktivt stof pr. ha.

Roundup

– Det er kun tilladt at anvende RoundupBio eller glyphomax i skovbruget (herunder nordmannsgran og nobilis). RoundupBio kan anvendes ned til 2 m fra vandmiljø. Roundup 3000 må ikke anvendes.

Karmex

-er nu blevet totalt forbudt og må ikke længere opbevares, anvendes eller sælges.

Inter-terbuthylazin

-må kun anvendes frem til den 20. april 2009

Rasmus F. Nielsen
Redaktør Dyrkningsaktuelt – Juletræer

By: Rasmus Fejer Nielsen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne