Det er nu næsten to år siden, at de skovejere, der kunne ansøge om tilskud, anmeldte 2013-stormfaldet. Mange skovejere har i mellemtiden tilplantet de stormfældede arealer – og har haft et betydeligt træk på likviditeten pga. de manglende tilskud til de dyre anlæg, der er indholdet i tilskudsordningen.

Stormfaldstilskuddet dækker de meromkostninger, som skovejerne har ved at anlægge dyre plantninger, der skal skabe mere robuste skove i fremtiden.

En langsommelig procedure

Naturstyrelsen meddeler nu, at alle stormfaldsansøgninger, hvoraf de sidste blev indsendt for et år siden – vil være færdigbehandlede inden udgangen af februar måned. Det vil sige, at skovejerne først på det tidspunkt reelt ved, om de i det hele taget kommer i betragtning.

En godkendt ansøgning betyder dog desværre ikke, at skovejerne får tilskuddet udbetalt på dette tidspunkt. Han får kun en mindre del. For ikke før ejeren har modtaget tilsagnet om støtte, kan han indsende den krævede indberetning om, at han faktisk har tilplantet arealerne. Og først når denne indberetning efterfølgende er behandlet i Naturstyrelsen, vil ejeren få den resterende (og største) del af sit tilskud. Hvor længe skovejerne endnu skal vente, vides ikke.

Skovejerne er utålmodige

En af de skovejere, der har et betydeligt tilskud til gode, Mogens Brandt, udtaler til LandbrugsAvisen: ”Det er simpelthen en skandale, at vi ikke har fået stormstøtten udbetalt endnu”. Se LandbrugsAvisens omtale af denne sag i vedhæftede pdf.

Skovdyrkerne opfordrer Naturstyrelsen til snarest at få alle sager færdigbehandlede og alle tilskud udbetalt.

Miskrediterer ordningen

Forløbet har efter Skovdyrkernes opfattelse – udover de problemer, det har påført en række skovejere – ikke været en god reklame for stormfaldsordningen. Ærgerligt, idet sigtet med ordningen – nemlig at give skovejere mulighed for at sikre fremtidens skove mod stormkatastrofer – er godt, både for samfundet og for de ramte skovejere.

tha@remove-this.skovdyrkerne.dk

Files:
LandbrugsAvisen.pdf

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne