Med en stigende interesse for skove opstår der også nye muligheder. Derfor har den medlemsejede virksomhed indenfor skov og landskab Skovdyrkerne Øerne og det dansk-franske start-up EcoTree slået sig sammen for at etablere flere bæredygtige skove i Danmark. Målet er at omdanne arealer med lav naturværdi til bæredygtige og sunde skove, som skal bruges til skovbrug. Og her kommer tricket: du kan være med!

Bliv træejer – et klimavenligt skulderklap

EcoTree er en innovativ skovbrugsvirksomhed, der investerer i arealer, som de kan omdanne til sunde skove. Herefter tilbyder de enkeltpersoner og virksomheder at købe skovenes træer, nærmest som en slags grøn investering. EcoTree planter og vedligeholder træerne hele deres levetid. Når træerne har gjort deres fantastiske arbejde og deres CO2 kurve begynder at knække, så bliver de fældet. Her får træejeren 100% af indtægterne fra fældningen. Som kronen på værket, så bliver der plantet tre nye træer for hvert fældet træ, hvilket kun gør skovene grønnere, sundere og større på sigt.

Men hvad er fidusen i at eje træer? Co-founder i EcoTree International, Thomas Canguilhem, har tre gode grunde:

Træer er helt fantastiske! De absorberer CO2, skaber hjem til skovens dyr og insekter, og så er produktionstræ verdens mest miljøvenlige råstof. Da vi er en bæredygtigt skovbrugsvirksomhed bliver vores træer kun brugt til fx konstruktioner, møbler og legetøj, så det absorberede CO2 ikke bliver frigivet, som ved fx afbrænding”.

Lige nu ejer EcoTree 21 skove i Frankrig, og i samarbejde med Skovdyrkerne Øerne er de nu i gang med at etablere konceptet i Danmark.

”Skovdyrkernes viden om skovetablering kombineret med Ecotree’s erfaring med finansiering af skovbrug er den helt rigtige kombination til at skabe sunde, bærdygtige skove i Danmark,” fortæller Lars Muldbak, direktør hos Skovdyrkerne Øerne.

Et privat alternativt til skovrejsning

Lige nu søger Skovdyrkerne Øerne og EcoTree arealer i Danmark på 10-100 hektar øst for Lillebælt, som de kan investere i og omdanne til skovområder. Sammen tilbyder de et privat alternativ til den offentlige tilskudsordning til skovrejsning.

“Vores kommende skove får en stor herlighedsværdi og en god produktion af sunde, bæredygtige træer, da vi helt fra starten etablerer områderne ordentligt og med øje for for mulighederne på de enkelte arealer, ” forklarer Lars Muldbak, direktør hos Skovdyrkerne Øerne.

Skovene bliver etableret ud fra metoden “naturnær skovdrift”, hvor der ikke bliver brugt unaturlige midler. Thomas Canguilhem forklarer:

“Naturnær skovdrift betyder, at vi kun skaber skove, der gør brug af naturens egne funktioner. Vi vil helst ikke blande os i naturens processer, og derfor undgår vi alle former for unaturlige midler, såsom kemikalier og pesticider. Vores skovfoged holder hele tiden øje med, at alle træer har det godt, og biodiversiteten blomstrer”.


EcoTree er en dansk-fransk skovbrugsvirksomhed, der tilbyder en simpel, innovativ måde at belønne dansker og virksomheder, der bidrager til bæredygtig skovbrug i Europa. Indtil nu har EcoTree plantet og vedligeholdt mere end 600.000 træer. Når man ejer et træ hos EcoTree, bidrager man til klimaet, da træet absorbere CO2 og støtter biodiversiteten. Man ejer selv træet indtil den dag (om mange år), hvor træet skal fældes. Til den tid får træejeren udbetalt hele beløbet, som træet er værd og kan sælges for. Dette beløb er helt op til en fordobling af, hvad man har betalt for, at træet blev plantet. EcoTree’s skove er plantet efter et naturnært princip, hvilket sikrer, at biodiversiteten i skovene trives – endda helt uden brug af sprøjtegift og kemikalier.

Læs mere her: ecotree.green

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne