Det eneste konstante vilkår – er forandring. Efter personaleudskiftning i 2013, kompetent vikarløsning i 2014 og opstart af ny skovfoged i juletræerne i 2015 … havde vi egentlig planlagt, at vi skulle have lidt ro i organisationen i en tid, hvor der er tilstrækkeligt uro i markedet.

Men sådan skulle det ikke gå. Skovfoged Johann Holm Jacobsen tiltræder den 1. december en stilling som skovfoged med Rye Nørskov. Vi har aftalt en gensidig fleksibilitet, så Johann allerede fra oktober har brugt lidt tid på sit nye job – til gengæld hjælper Johann os i december med at få de sidste træer af sted. Det er ikke nogen ønskesituation at skulle skifte skovfoged på denne årstid – men det foregår i en god stemning med ekstra fokus på den nødvendige interne dokumentation.

Fremadrettet har vi truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre en solid organisation med en god holdbarhed på et af vores vigtige forretningsområder. Skovfoged Emil Poulsen, der hidtil udelukkende har arbejdet med juletræerne i den sydlige geografi, træder nu helt ind i maskinrummet som funktionsansvarlig. Han medbringer 7 års erfaring med juletræerne, en solid viden på dyrkningsområdet – sammen med en stor portion Skovdyrker DNA. Emil er respekteret af medlemmer og kunder for at have styr på sine ting – også når det går stærkt. Skovfoged Johan Stubkjær Madsen har været hos os i 3 år. Han er ny i juletræerne – men har tidligere arbejdet med i pyntegrøntet, så han er testet ude i den pulserende virkelighed.

Den nye organisation træder i kraft fra årsskiftet og vi præsenterer det nye team og visionerne for vores juletræsfunktion på et medlemsmøde i starten af 2017.

På skovpartsniveau får vi brug for en ny skovfoged i den sydlige geografi – til at overtage medlemmer efter Johann Holm Jacobsen og i nogen grad Emil Poulsen.

Arbejdet med at finde den rette medarbejder til den opgave er i gang.

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til skovrider Michael Gehlert

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne