Den nye skovrejsningsordning er med et tilskud på op til 32.000 kr. pr. ha + grundbetaling på 1.900 kr. pr. ha om året attraktiv for mange, der gerne vil udvikle deres ejendom med de mange fordele, som en tilplantning kan give.

Derfor er der også stor forhåndsinteresse – og det er vores vurdering, at de 10 mio. kr., der indtil videre er afsat til første ansøgningsrunde, meget hurtigt kan få ben at gå på.

Hvis du er interesseret i at ansøge, vil det første skridt derfor være at få lavet en hurtig screening, der viser, hvor høj en prioritering, dit projekt må forventes at få – og dermed om det kan betale sig at søge til denne første runde.

Kontakt Skovdyrkerne – så hjælper vi dig trygt videre i processen.

Hvis du er medlem i forvejen, kan du henvende dig til din lokale skovfoged – ellers kontakter du blot nærmeste foreningskontor.

Som altid, når der opstår nye muligheder, er der mange aktører i gang med at sælge projekter.

Husk i den forbindelse:

Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side!

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne