Nye forretningsbetingelser

Pr. 15. januar 2018 trådte foreningens nye forretningsbetingelser i kraft. I betingelserne er der blandt andet opstillet vejledende besøgsfrekvenser for det kontingentbetalte rådgivningsbesøg, således at frekvensen afhænger af ejendommens størrelse. Fremadrettet vil udgangspunktet være de besøgsintervaller som er skitseret i betingelserne.

Den kontingentbetalte rådgivning.

For juletræsproducenter tilbyder foreningen fremadrettet en grundlæggende faglig dyrkningsrådgivning, hvor medlemmet modtager en basal standardrådgivning (uden fast årligt ejendomsbesøg), med mulighed for at deltagelse i grupperådgivning, hvor man kan få yderligere informationer og afklaringer.

Kontingentet dækker følgende ydelser:

· Rådgivningsbesøg med en besøgsfrekvens afhængigt af produktionsarealet (se generelle forretningsbetingelser)

· Årlig udlevering/fremsendelse af vores standard dyrkningsplan. (senest 1. marts hvert år).

· Mulighed for deltagelse på vores årlige dyrkningsmøde, hvor vi gennemgår årets standard dyrkningsplan, og hvor der kan stilles spørgsmål m.m. (senest 15. marts hvert år).

Ved ønske omyderligere rådgivningekstra konsulentbesøg rekvireres mod betaling for medgået tid.

Den udvidede rådgivningspakke – årlig, systematisk og veldokumenteret.

Hvis du som producent lægger vægt på den individuelt tilpassede dyrkningsplan og ét fast årligt konsulentbesøg tilbyder vi ‘den udvidede rådgivningspakke’. Den individuelt tilpassede dyrkningsplan udarbejdes i MarkOnline, hvor markkort og -plan årligt opdateres, og giver en række forskellige muligheder for beregninger og analyser. Som afslutning udarbejdes en rådgivningsrapport, der er grundlaget for årets aktiviteter. Anvendelsen af MarkOnline giver en række muligheder for journalførelse og systematisk logning af aktiviteter gennem systemet FarmTracking som kan tilkøbes af SEGES.

Du kan læse mere om vores ydelser til juletræsproducenter i vores Initiates file downloadinformationsark.

Tilkøb den udvidede rådgivningspakken allerede nu.

Hvis du ønsker at tilkøbe den udvidede rådgivningspakke, anbefaler vi at du kontakter os snarligt på midt@remove-this.skovdyrkerne.dk. Så tager skovfogeden kontakt til dig og aftaler hvornår rådgivningsmødet kan gennemføres.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne