Fra 1. april 2020 skal ovenstående produkter nedmuldes for at undgå fordampning af ammoniak. Der arbejdes på en dispensation, men dette nås ikke til indeværende gødningssæson. I praksis skal sådanne gødninger (inkl. Løndalgødning) være udbragt i juletræskulturer inden 01.04.2020.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne