Efter ansøgning og dokumentation fra brancheforeningen Danske Juletræer har NaturErhvervsstyrelsen hævet kvælstofnormen for juletræer og klippegrønt til 90 kg/ha/år – dog 110 kg/ha/år for jordbundstype 1 og 3 (JB1 og JB3).Den nye norm er gældende fra gødningsået 13-14. Normen opgøres på ejendomsniveau og gælder både for produktion i skov og på landbrugsjord.

Det er en meget glædelig udvikling, som modsvarer, det behov som dyrkerne har for at holde juletræerne i god vækstkraft og ikke mindst at fastholde en flot salgbar grøn farve i efteråret.

Vores vurdering af kvælstofnorm
Det er vores vurdering at de nye normer giver så meget ”plads”, at de fleste dyrkere har tilstrækkelig med kvælstof til at kunne gøde optimalt. Hvis man har en jævnt fordelt tilplantning med repræsentation i alle aldre er der ingen problemer. Kun hvor der er en stærk overvægt af hugstmodne træer er der for lidt kvælstof at gøre godt med.

Af Seniorkonsulent Frands Fraas Nielsen

By: Frands Fraas Nielsen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Frands Fraas Nielsen